RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

 

4 ELITE INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 6511724185, REGON: 369701248

 

Dane kontaktowe Administratora Danych:

biuro@4eliteinvestments.pl

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

 • Umożliwienia kontaktu;

 • Realizacji usługi oraz podpisania umowy.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Wyrażona przez Pana/Panią zgoda na nawiązanie kontaktu;

 • Podpisana przez Panią/Pana umowa najmu.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Okres przechowywania danych:

 • W przypadku wyrażenia zgody na kontakt mailowy i/lub telefoniczny – do momentu wycofania zgody;

 • W przypadku podpisania umowy najmu – na czas trwania umowy oraz przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Ma Pana/Pani prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

 2. ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 3. przenoszenia danych,

 4. cofnięcia wyrażonej zgody – dotyczy tylko zgody na umożliwienie kontaktu;

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania kontaktu, a następnie podpisania umowy oraz realizacji usługi.

Pana/Pani dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.